Reference

Wheelabrator Czech s.r.o.

 • 2016-2018 Pomocná výroba, montáž a opravy tryskacích strojů v rámci Evropy.

Slévárna Heunisch s.r.o.

 • 2014-2018 Servisní opravy tryskačů GF, PTB 5, dopravníků a další, výroba a montáž konstrukcí pro jeřábové dráhy, montáže KBK systémů, opravy odlučovačů, výroba nerezových máčecích van, výroba a montáž brousících boxů
 • 2013 Servisní opravy na výrobních i expedičních linkách, nakládky strusky, práce s kloubovou plošinou, spolupráce při výrobě kabiny stříkání odlitků olejem.
 • 2012 Opravy na expediční lince, komorovém tryskači GF a bubnovém tryskači PTB 5. Výroba spouštědla pro skladování modelů.
 • 2007-2011 Servisní práce technologických zařízení a další přidružené práce
 • 2006 Repasé závěsů a vozíků tryskače GF, oprava bubnových a komorových tryskačů, opětovná montáž, výroba náhradních dílů pro tavírnu slévárny rekonstrukce manipulu THM 500, stavba OK pro jeřábovou dráhu v čistírně, výroba a montáž struskových žlabů na tavírně, demontáž a montáž roštu vytloukání +GF+ výroba regálů pro jadernu, oprava dopravníků C 103 a další údržbářské činnosti.

Atlas Copco Services s.r.o. (dříve Edwards Services, s.r.o.)

 • 2014-2018 Servisní práce
 • 2013 Opravy pískovaček a linky. Servisní práce a další zámečnické.
 • 2012 Montáž vzduchového potrubí, výroba nerezového filtru. Preventivní údržby, opravy a výroba náhradních dílů.
 • 2011 Opravy na lince Decon, výroba stolů, podstavců, vozíků, kotvící práce, soustružení a drobné opravy, čištění pump
 • 2010 Opravy envelpů, čištění výfuků, servisní práce

OTIS a.s.

 • 2014-2018 Výroba a montáž nerezových sprinklerových systémů pro eskalátory metra Stockholm, opravy  a tlakové zkoušky sprink.sys. eskalátorů v rámci EU, převážně ve výrobním areálu Otis Břeclav
 • 2012-2013 Opravy, případně kompletní montáže sprinklerových systémů včetně tlakových zkoušek na pracovišti Břeclav. Dále tyto práce prováděny montážně v Lipsku a Praze.
 • 2010 Servisní výjezdy pracovníků do Polska a Německa, výměna vodícího řetězu, oprava sprinklerových systémů.
 • 2010-2011 Oprava a kompletní montáž sprinklerových systémů, tlakové zkoušky s certifikátem.

Model Obaly a.s.

 • 2013-2018 stěhování a usazování strojů, demontáže a montáže v rámci poboček v ČR i EU
 • 2012 Demontáž zařízení Fosber, manipulace a montáž BHS,  Asitrade,  Masterflex.  Dále úpravy bezpečnostních zábran, výměny válců a další opravy.
 • 2011 Montáž podpěr Masterflex, oprava stroje BOBST 160.
 • 2010 Stěhování stroje BOBST 160.

Smurfit Kappa Czech s.r.o.

 • 2014-2018 servisní práce na výrobní lince, pomocné montáže nových částí výroby, výroba a montáž bezpečnostních zábran a nosné konstrukce pro umístění kancelářských buňek
 • 2013 Další vedení požárního potrubí závodu Chrlice, výroba podest k drahám, oprava BHS a dalších zařízení.
 • 2012 Opravy v závodu Chrlice, např. stroje Mosca, Master, Twin a zvlňovačky. Oprava páry, zábran a požární vody vč. nových tratí. Opravy při odstávce závodu Žimrovice.
 • 2010-2011 Výměna pásových dopravníků v celém výrobním prostoru pobočky Chrlice
 • 2008 Montáž přepravních dráh u strojů MOSKA, rekonstrukce zvlňovací linky u BHS, rekonstrukce odvíjecích stojanů, rekonstrukce lepičky a škrobového hospodářství, včetně souvisejících potrubí.
 • 2007 Přemístění lisu BOA na šrotování papíru, provozní údržba na vyžádání.
 • 2006 Přeprava, montáž a usazení linek Bobst, Flexo, Rapidex (zpracování kartonové lepenky- výsek i barvení, výměna válců linky zvlňovacího stroje, oprava obložení haly.

dif spol s r.o.

 • 2014-2018 servisní a zámečnické práce v rámci Evropy
 • 2010-2013 Zámečnické práce, ustavování válců a další opravy na pracovištích Litomyšl a Žimrovice

PAPÍRNY BRNO a.s.

 • 2014-2018 stěhování a usazování strojů, servisní práce, výroba a montáž ocelových konstrukcí, montáž vzduchového potrubí a další.
 • 2013 Úpravy ventilačního potrubí.
 • 2012 Stěhování a montáž strojů Bielomatic P 15-90, Komori, Somaflex, Victoria apod., rozvody stlačeného vzduchu, přidružené stavební práce a výroba vrat.
 • 2010-2011 Počínaje rokem 2010 bylo společností Papírny BRNO a.s. vyhlášeno výběrové řízení na stěhování výrobní linky  na výrobu papírových sudů. To naše firma vyhrála a začátkem dubna 2010 bylo stěhování započato. Následovala další spolupráce týkající se stěhování linky Kolbus, dále strojů a zařízení na výrobu záznamových knih.
 • 2008 Montáž ofsetových strojů na zpracování papíru
 • 2007 Opravy snášecí linky, oprava vzduchotechniky linky na knihy, provozní údržba na vyžádání

KRAMPE Harex CZ s.r.o.

 • 2014-2016 Opravy strojů, výroba dílů.

Bobst Central Europe s.r.o.

 • 2014-2017 Pomocné montáže a demontáže strojů po celé Evropě.

FeroStal a.s.

 • 2009-2018 Dělení, vrtání a ohyb materiálů, sváření dílců.

Mondi Bupak s.r.o.

 • 2015-2018 Manipulace a pomocná montáž papírenských strojů, zámečnické práce.

OTECO CZ spol. s r.o.

 • 2015 Montáž tryskacího stroje.

Versatile servis s.r.o.

 • 2015 Manipulace, přesun a nakládka strojů.

Visko Teepak, s.r.o.

 • 2013-2014 Stěhování menších celků
 • 2012 Stěhování výrobních a administrativních prostor do nového objektu CT Parku.

ATMOS SYSTEM a.s.

 • 2012 Stěhování vzduchových kompresorů včetně přepravy.

Zetor KOVÁRNA s.r.o.

 • 2010-2012 Výroba dílů na tryskače.

IMTOS, spol. s r.o.

 • 2013 Výroba přípravku.
 • 2012 Stěhování stroje Grob G350 včetně přepravy.

KOVO PLANÁ a.s.

 • 2012 Oprava sprinklerových systémů na eskalátorech.

Rondo Obaly s.r.o.

 • 2013-2016 Výroba dílů k manipulaci, stěhování strojního zařízení.

Autoservis-NONSTOP.eu

 • 2012-2013 Opravy dílů,  soustružnické práce a lisování.

AVX Czech republic s.r.o.

 • 2011-2012 Transfery strojů a měřícího zařízení v rámci stěhování výroby

Kone a.s.

 • 2012 Spolupráce na rekonstrukci výtahů v bytových domech-výroba a montáž kesonů
 • 2010-2011 Výroba a montáž kesonů a opláštění výtahových šachet

DS SMITH Packaging Czech republic, s.r.o.

 • 2013 Stěhování linky-zařízení Asitrade včetně příslušenství, doprava Jumbo Truck

MELECKY a.s.

 • 2009-2013 Kotvení stroje a další opravy.

European Data Project s.r.o.

 • 2008, 2011 Zkružování plechů pod otočné sochy

Gity, a.s.

 • 2011-2012 Soustružnické práce- frézování děr.

H.R.G. spol. s r.o.

 • 2012 Vykládka stroje Bobst

Feramo Metallum International s.r.o.

 • 2011-2013 Pálení plechů, dodávka metacích kol.
 • 2010 Demontáž a montáž odlučovače TILGHMAMS 16S

Duropack Turpak Obaly a.s.

 • 2010 Demontáž, naložení, vyložení a opětovná montáž stroje  Bobst 1575 a dvoubarevného tisku Flexo

LTC a.s. Telnice

 • 2007 Opravárenské práce na lince zhotovování těstovin
 • 2009 Rekonstrukce sušící linky a odsávání

Tart s r.o.

 • 2009-2011 Oprava strojních součástí, práce na výrobní lince.

Zeměměřický úřad

 • 2009 Výroba 850ks tyčí k označování geodetických bodů

R TRADING s.r.o.

 • 2012 Oprava a montáž sprinklerového systému.

SPECIÁLNÍ STAVBY MOST spol. s r.o.

 • 2013 Manipulace s těžkými břemeny v areálu AGC Teplice.

SPOLMONT s.r.o.

 • 2010-2011 Montážní práce na bubnovém tryskači a výroba ND.

ZLH Plus a.s. Hronec SK

 • 2011 Přípravné, demontážní a montážní práce při výměně formovacího stroje.
 • 2008 Demontáž chladničky písku, demontáž a přeprava licího stroje GF do Brna
 • 2007 Opravy strojního zařízení v rámci celozávodní dovolené
 • 2006 Generální opravy tryskacích strojů PTB 1800 + servisní provozní práce, opravy průmyslové vzduchotechniky

PANFLEX, s.r.o.

 • 2012 Demontáž stroje Biefebi a destilačního tanku

POKART spol. s r.o.

 • 2011 Demontáž, přeprava a montáž strojů Emba 240, Wupa 4.3, Asitrade.

Feramo a.s.

 • 2007 Zhotovení linky na úpravu písku bentonitu včetně výroby konstrukcí a montáže strojního zařízení. Spolupráce s firmou Podzimek, následně i na montáži v kamenolomu Želešice, opravy tryskacích strojů.

UXA s.r.o.

 • 2011 Stříhání, ohýbání a stáčení plechů.
 • 2007 Naše spolupráce si firmou UXA s.r.o. spočívala v dodávce a montáže linky lití středního konvektoru, zhotovení válečkových dopravníků, dodání, montáž a usazení formovacích strojů Format včetně zapojení teplovodního vytápění a každodenních serviních úkonech dle požadavků firmy

Moraviapress a.s.

 • 2008-2010 Opravy na výrobních zařízeních a tiskacích strojích.
 • 2007 Potrubní rozvody pro chladící systém AXIMA, demontáže rotaček M1000 Heidberg a KBA v Rakousku, přeprava a montáž do  ČR, výroba a montáž vzduchotechniky odvodu spalin a rekonstrukce spalinového hospodářství hlavní rozvody ústředního topení.